Flat Preloader Icon

Web Sayfası Uyum Klavuzu

Webtures'ın tüm yerel ve global hukuki süreçleri Karataş & Partners Hukuk Bürosu aracılığıyla yürütülmektedir.

Website Gizlilik Politikası

KVKK VE E-TİCARET HUKUKU WEB SAYFASI UYUM KILAVUZU


1. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY METNİ ( WEB + FİZİKİ)

1.1 Ticari Elektronik İleti Nedir?

Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler ticari elektronik iletiyi oluşturur.

Ticari elektronik ileti onayı ile tüketicilerinize mailing yapabilirsiniz. Ancak bu onayın hukuka uygun olması gerekmektedir.

1.2 Ticari Elektronik İleti Onayı Nasıl Alınır?

 • Ticari elektronik ileti onayı fiziki ortamda alınabileceği gibi web üzerinden de alınabilmektedir.
 • Web sayfası üzerinden pop-up şeklinde alınabileceği gibi e-postanın girildiği bölümlerle de alınabilir.

Örnek – E- Bülten

Ticari elektronik iletiler (metin link olarak verilmelidir.) hakkındaki bilgilendirme kapsamında webtures.com tarafından tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesini onaylıyorum.

 • Üyelik sözleşmesiyle birlikte alınması mümkün olabilir ancak onay kutucuğunun seçilmesi zorunlu olmamalı yani tüketici tarafından tıklanmasa dahi üye olunabilmelidir.

Örnek – Üyelik

Ticari elektronik iletiler (metin link olarak verilmelidir.) hakkındaki bilgilendirme kapsamında webtures.com. tarafından tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesini onaylıyorum.

1.3 Ticari Elektronik İleti Onayında Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Onayda, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresi yer alır.
 • Fiziki ortamda alınan onayda, onayı verenin imzası aranır.
 • Onayın elektronik ortamda alınması durumunda, onayın alındığı bilgisi, reddetme imkânı da tanınmak suretiyle, alıcının elektronik iletişim adresine aynı gün içinde iletilir.
 • Alıcının elektronik iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulamaz.
 • Onay; abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin içeriğine dahil edilerek alınıyorsa sözleşmenin sonunda, olumlu irade beyanından veya imzadan önce, ticari elektronik ileti kenar başlığı altında, reddetme imkanı da tanınarak en az on iki punto ile yazılarak alınır.
 • Acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay; bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya marka ile sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilir.
 • Hizmet sağlayıcı aldığı onayı, kendi mal veya hizmetleri ile birlikte olmak kaydıyla promosyon olarak sunulan mal ve hizmetler için de kullanabilir. Ancak bu promosyon ilişkisinin bir sözleşmeye bağlı olma şartı aranır.
 • Onay metninde, olumlu irade beyanı önceden seçilmiş olarak yer alamaz.
 • Hizmet sağlayıcı, alıcıdan ticari elektronik ileti onayı vermesini, sunduğu mal ve hizmetin temini için ön şart olarak ileri süremez.

Detaylar Ticari elektronik iletiye ilişkin hazırlanan kılavuzumuzda bulunmaktadır.

2. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (WEB)

2.1. Mesafeli Satış Sözleşmesi Nedir?

Satış ilişkisini ve satış ilişkisine dair hak ve yükümlülükleri içeren, e-ticaret sitelerinin en önemli hukuki metnidir. Mesafeli satış sözleşmeleri temel itibariyle satışın konusunu, satış ilişkisinin taraflarını, sözleşme konu olan mal veya hizmetle ilgili bilgilerini, alıcının teyidi, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin detaylarını, satıcı veya alıcının hak ve yükümlülüklerini içeren genel hükümlerini, alıcının cayma, iptal ve iade haklarını, yetkili mahkeme ve uygulanacak hukuki prosedürleri içerir.

2.2. Mesafeli Satış Sözleşmesi Web Sayfasında Nasıl Yer Almalıdır?

Sadece satış bölümünde yer alır. Üyenin bilgilerinin otomatik olarak doldurulması gerekir. Onaylatılmadan ödeme sayfasına gidilemez.

Mesafeli satış sözleşmesinin, ön bilgilendirme formunun, cayma hakkının bir şekilde aşağıdaki gibi gösterilmesi gerekmektedir.

Mesafeli Satış Sözleşmesinde dikkat edilmesi gerekenleri özetleyecek olursak;

 • Mesafeli Satış Sözleşmesi her işleme özel olarak düzenlenmelidir.
 • Mesafeli satış sözleşmesinin bir örneğinin alıcıya verilmesi gerekmektedir.
 • Satışın yasal anlamda gerçekleşebilmesi için sözleşme alıcı tarafından onaylanmış olmalıdır.
 • Satıcı veya sağlayıcı malların veya sunulan hizmetlerin teslimatının ayıpsız olarak yapıldığını ispatla yükümlüdür.

  3. ÖN BİLGİLENDİRME FORMU (WEB)

  3.1 Ön Bilgilendirme Formu Nedir?

  Ön Bilgilendirme Formu, alıcı tarafın ödeme aşamasına geçmeden önce ödeme konusu olan ürünler veya hizmetlerle alakalı olarak tüm bilgileri öğrenebildiği bir formdur. Özellikle bu form ile mesafeli sözleşmeler yönetmeliği’nin 5.maddesi ile tüketicinin korunması hakkında ki kanunun 23. maddesi kapsamında öngörülen satıcının yerine getirmesi gereken bilgilendirme yükümlülükleri yerine getirilmektedir.

  3.2 Ön Bilgilendirme Formu Nasıl Yerleştirilir?

  Ön bilgilendirme Formu’nun sadece satış işlemlerinde okunabilir bir şekilde yer alması gerekmektedir. Kullanıcı Mesafeli Satış/Hizmet sözleşmesini onaylamadan önce ön bilgilendirme formunu onaylamalıdır.

  Satıcı tarafın, e-ticaret sitesinin sahiplerinin detaylı bilgileri (mersis no. Ticaret unvanı vb. ), satışa konu mal ya da hizmetin temel nitelikleri, mal veya hizmetin Türk Lirası olarak satış fiyatı, ulaşım, lojistik ve teslim masrafları, vade taksit bilgileri, cayma ve iadeye ilişkin detaylar yer almalıdır.

  Hem mesafeli satış sözleşmesinde hem de ön bilgilendirme formunda ürün ve hizmete ilişkin tüm detaylar belirtilmelidir. Üye kaydı ve siparişe göre bu form kendiliğinden doldurulmalıdır.

  4. İPTAL, İADE VE CAYMA HAKKI HK. BİLGİLENDİRME (WEB)

  Satış bölümünde yer alması gerekmektedir. Özellikle tüketicilerin olası taleplerinin önüne geçmek açısından önem taşımaktadır. Onaylattırılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır ancak satış veya iade bölümünde belirtilebilir. Sipariş sonrasında mesafeli satış sözleşmesi, ön bilgilendirme formu ile birlikte tüketiciye gönderilebilir.

  5. CAYMA FORMU (WEB)

  Mesafeli satış sözleşmesinin ekinde yer aldığı gibi iade bölümünde veya talep edilmesi halinde sunulması mümkündür. Tüketici tarafından doldurulup akabinde tarafınıza ulaştıktan sonra incelenmesi gerekir. Cayma veya iade durumlarında hem mesafeli satış sözleşmesinde hem ön bilgilendirme formunda hem de iptal, iade, değişim ve cayma politikasında tüketicilere pek çok yükümlülük yüklenmiştir. Şirkete talep ulaştıktan sonra bunların uygunluğuna göre karar vermenizi tavsiye ederiz.

  6. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ UYGULAMA KILAVUZU (KURUM İÇİ)

  Şirketin ticari elektronik iletilere ilişkin yükümlülüklerini, onay alınmasında dikkate alınması gerekenleri, elektronik iletiler hakkındaki süreçleri ve bildirimleri, reddedilme durumunda neler yapılması gerektiği, hangi iletilerin ticari elektronik ileti olarak sayılmayacağı ve istisnaların neler olduğunu net bir şekilde ortaya koyup tarafımızca düzenlenen hukuki metinlerin uygulanmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Dışarısı ile paylaşılmamalı, iç kural olarak yer almalıdır.

  7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI (WEB + FİZİKİ)

  7.1 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Nedir?

  Genellikle şirketlerin müşterilerini ürünlerden, kampanyalardan veya avantajlardan haberdar etmesi kişisel verilerin toplanmasıyla mümkün olabilmektedir. Bu bilgilerin yasal olarak toplanması için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na ihtiyaç duyulmaktadır.

  7.2 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Nasıl Yer Almalıdır?

  Web için hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın web sayfasının altında (footer’da) yer alması gerekmektedir. Bu kapsamda tüketiciler istedikleri zaman politika’ya erişebilmelidir.

  Fiziki ortam için hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın mümkünse diğer politikalar ile birlikte şirket çalışanlarına gönderilmesi veya erişilebilir bir yerde yer alması gerekmektedir.

  Hem web için hem de fiziki ortam için hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın kullanıcılara onaylattırılmasına ihtiyaç yoktur. Önemli olan KVK Aydınlatma metninin hem web tarafında hem de fiziki tarafta onaylatılmasıdır.

  8. ÇEREZ POLİTİKASI (WEB)

  8.1 Çerez Politikası Nedir?

  Çerez Politikası, web sitelerinin bir bilgisayarda, akıllı telefonda veya tablette herhangi bir bilgiyi depolamak veya almak için ziyaretçilerin rızasını almasını gerektiren gizlilik yasasının bir parçasıdır.

  8.2 Çerez Politikası Nerede Yer Almalıdır?

  Çerez Politikası’nın web sayfasının en alt bölümünde ve pop-up şeklinde yer alması gerekmektedir. Aynı zamanda web sayfasının açılışında bir pop-up şeklinde çıkması ve kullanıcıya bildirilmesi gerekmektedir.

  “Web sayfamızda mevzuata uygun olarak Çerez kullanılmakta olup, gezinmeye devam ettiğiniz takdirde Çerez Politikamızı (link) ve Kişisel Veriler Politikamızı (link) kabul etmiş olursunuz. Çerez Ayarları – Tamam” şeklinde bir metin ile ilerletilmesi mümkündür.

  9. KVK AYDINLATMA METNİ (WEB + FİZİKİ)

  Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ ne web sayfamız üzerinden kişisel veri topladığımız tüm noktalarda yer vermemiz gerekmektedir. Bu noktalara üye kaydı veya iletişim formu örnek olarak verilebilir.

  Aşağıdaki örnek üyelik formu tablosunu incelediğimizde;

  Veriler girildikten sonra formun en son bölümünde karşımıza kişisel verilere ilişkin aydınlatma metni ve açık rıza onayı çıkmaktadır. Bu kapsamda hem kvk metnimizi bir link şeklinde kullanıcılarımıza göstermekteyiz. Hem de 1 numaralı bölümde açık rıza onay metnimizi göstermekteyiz. Bu kapsamda 2 numara ile üçüncü kişilerle paylaşım onayı ve özel nitelikli kişisel verilere ilişkin bir onay alırken, 3 numaralı bölüm ile kişisel verilerin yurt dışına veya bulut sunucularına aktarılmasına ilişkin bir açık rıza almaktayız.

  KVK aydınlatma metninde bir diğer önemli nokta iletişim formudur. Kullanıcılar taleplerini iletişim formları vasıtasıyla şirket ile paylaşırken aynı zamanda kişisel verilerini de paylaşmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki gibi bir onayın alınması gerekir. Ayriyeten eğer istenirse iletişim bölümünden de ticari elektronik ileti onayı alınması mümkündür, elbette ki kutucuk zorunlu tutulmamalıdır.

  10- KURUMSAL İLETİŞİM, KURUL VE İLGİLİ KİŞİYİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI (WEB + FİZİKİ(İRTİBAT KİŞİSİ’NE ONAYLATTIRILMALIDIR) )

  KVK Başvuru Formu’nun yanında yer alması gereken bir metindir. Genellikle üç yerden birinde yer verilebilir;

  • Web sayfasının alt bölümünde
  • Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Sayfa Açılması durumunda ilgili sayfa içerisinde
  • İletişim bölümünde

  11- KVK BAŞVURU FORMU

  Kanun kapsamında ilgili kişilerin haklarını şirkete yöneltebilmesi için zorunlu bir formdur. Bu kapsamda 18. Madde de yer aldığı gibi üç bölümden birinde gösterilmesi önem arz eder. Formun online olarak düzenlenmesi mümkündür.