Flat Preloader Icon

Müşteri Hizmet Şartları

Webtures'ın tüm yerel ve global hukuki süreçleri Karataş & Partners Hukuk Bürosu aracılığıyla yürütülmektedir.

WebSite Gizlilik Politikası

LÜTFEN BU MÜŞTERİ HİZMET ŞARTLARINI DİKKATLE OKUYUN.

Müşteri Hizmet Şartlarımız, sizinle (Müşteri) aramızda (WebturesAPP) size sunacağımız hizmetleri, birlikte nasıl çalışacağımızı ve iş ilişkimizin diğer yönlerini açıklayan bir sözleşmedir. Aşağıdaki belgelerden oluşur:

Ana Şartlar  : Burada yer alan açıklamalar, aboneliğiniz için geçerli olan temel yasal ve ticari şartları içerir.

Ürüne Özgü Koşullar  : Bunlar, ürün tekliflerimizin, danışmanlık hizmetlerimizin ve diğer hizmetlerimizin her birini kullanımınız için geçerli olan ek şartları içerir.

Hukuki Koşullar  : Bulunduğunuz yere bağlı olarak, burada yer alan özgü şartların bazıları sizin için geçerli olacaktır. Ayrıca WebturesAPP’ te yer alan hangi hizmet ile sözleşme yaptığınızı ve ilişkimizi hangi yasaların yöneteceğini açıklayacaktır.

Veri İşleme Sözleşmesi  : Verilerinizi nasıl işlediğimizi açıklar ve kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Kullanım Koşulları : Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanırken neler yapabileceğinizi ve yapamayacağınızı belirleyen kurallardır.

Ürün Gizlilik Politikası  : Bu politika, Abonelik Hizmetini kullanımınızla bağlantılı olarak Kişisel Verilerinizi nasıl topladığımızı, aldığımızı, kullandığımızı, sakladığımızı, paylaştığımızı, aktardığımızı ve işlediğimizi açıklar. Ayrıca Kişisel Verilerinize erişim aynı zamanda bunları düzeltme haklarınız ve kullanımla ilgili seçimlerinizi de açıklar.

Sipariş Formunuz: Ödeme sürecimiz veya uygulama içi satın alma yoluyla ürünlerimizden veya hizmetlerimizden birini satın aldıktan sonra oluşturulan formdur. Abonelik süreniz, satın alınan ürünler ve ücretleriniz dahil olmak üzere satın alma işleminizle ilgili tüm ayrıntıları içerir. Sipariş Formlarınızı WebturesAPP panelinizin siparişler/faturalar bölümünde bulabilirsiniz.

Sipariş formunda yer alan açıklamaları, siz kabul etmediğiniz sürece ürünlerimizi ve hizmetlerimizden faydalanamazsınız. Abonelik Hizmetini kullanarak veya Danışmanlık Hizmetlerini alarak bu şartları kabul etmiş olursunuz.

Bu şartlar periyodik olarak güncellenmektedir. Etkin bir WebturesAPP aboneliğiniz varsa, bir e-posta veya uygulama içi bildirim yoluyla ne zaman güncelleneceğimizi size bildirmekteyiz.

Ana Şartlar

  • 1.  Tanımlar
  • 2.  Hizmetlerin Kullanımı 
  • 3.  Ücretler
  • 4.  Süre ve Fesih
  • 5.  Müşteri Verileri
  • 6.  Fikri Mülkiyet
  • 7.  Gizlilik
  • 8.  Tanıtım
  • 9. Garanti Vermeme
  • 10.  Çeşitli 

1. TANIMLAR

“Satış ortağı”, doğrudan veya dolaylı olarak işbu Anlaşma’nın bir tarafı tarafından kontrol edilen veya ortak kontrol altında olan herhangi bir kuruluş anlamına gelir. Bu tanımın amacı doğrultusunda, kontrol, söz konusu işletmenin oy haklarının %50’sinden fazlasının doğrudan veya dolaylı sahipliği ya da kontrolü anlamına gelir.

“Sözleşme” veya “Müşteri Hizmet Şartları”, bu Ana Şartlar ve burada atıfta bulunulan ya da bağlantı verilen tüm malzemeler anlamına gelir.

“Faturalandırma Süresi”, Sipariş Formunda belirtilen Abonelik Süresiyle aynı veya daha kısa olacak şekilde ön ödeme ücretlerini kabul ettiğiniz süreyi ifade eder. Örneğin, Abonelik Hizmetine on iki (12) aylık peşin ödeme ile abone olursanız, faturalandırma süresi on iki (12) ay olacaktır.

“Gizli Bilgiler”, taraflar arasında sözlü veya yazılı gizli olarak belirlenen tüm gizli bilgiler anlamına gelir. Gizli Bilgiler aşağıda yer alan tüm bilgileri içerecektir:  

(a) Müşterilerin geçmiş, şimdiki veya teklif edilen ürünleri, pazarlama planlarını, mühendislik ve diğer tasarımları, teknik verileri, iş planlarını, iş fırsatlarını, finans, araştırma, geliştirme ve Bu Sözleşmenin şartları ve koşulları ile ilgili tüm bilgileri içerir. Gizli Bilgiler, genel olarak kamuya açık bilinen hiçbir bilgiyi içermeyecektir.

“İletişim Bilgileri”, ziyaretçiler tarafından Abonelik Hizmetindeki açılış sayfalarınıza gönderilen veya sizin tarafınızdan Abonelik Hizmetine yüklenen İsim Soyisim, adres, e-posta adresi, telefon numarası, kullanıcı adları ve benzer bilgileri ifade eder.

“Danışmanlık Hizmetleri” tarafımızdan size sağlanan, SEO hizmetleri, analizler, kurulum, entegrasyon veya diğer danışmanlık hizmetlerini içeren profesyonel hizmetler anlamına gelir.

“Müşteri Verileri”, Abonelik sebebi ile gönderdiğiniz veya topladığınız tüm bilgiler anlamına gelir. Müşteri Verilerine WebturesAPP içeriği dahil değildir.

“Müşteri Materyalleri”, Abonelik Hizmeti aracılığıyla herkese açık görüntüleme için sağladığınız, yüklediğiniz, girdiğiniz tüm materyaller anlamına gelir.

“Ücretsiz Hizmetler”, tarafımızdan ücretsiz olarak olarak sunulan diğer ürünler veya özellikler anlamına gelir.

“WebturesAPP İçeriği”, Geliştirme Verileri (Üründe tanımlandığı gibi) dahil olmak üzere Abonelik Hizmetine veya Danışmanlık Hizmetlerine dahil ettiğimiz tüm bilgi, veri, metin, mesajlar, yazılım, ses, müzik, video, fotoğraf, grafik, görüntü ve etiketler anlamına gelir.

“Sipariş” veya “Sipariş Formu”, Abonelik Hizmetine abone olmayı ve Danışmanlık Hizmetlerini satın almayı kabul ettiğiniz WebturesAPP onaylı form anlamına gelir. Siparişlerin çoğu çevrimiçi ödeme sürecimiz veya uygulama içi satın alma yoluyla tamamlanır. Yalnızca Danışmanlık Hizmetleri satın alıyorsanız, Sipariş “Hizmet Beyanı” olarak adlandırılabilir.

“Kişisel Veriler”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veriler veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler gibi korunduğu, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir kişi ile ilgili herhangi bir bilgi anlamına gelir.

“Ürün ve Hizmet Kataloğu”, zaman zaman tarafımızdan güncellenen  www……………com  linkinde yer alan WebturesAPP’ın Ürün ve Hizmet Kataloğu anlamına gelir.

“Ürüne Özgü Koşullar”, WebturesAPP ürünlerini veya danışmanlık hizmetlerimizi kullanımınız için geçerli olan ürünle ilgili koşullar anlamına gelir. Bu şartlar, Müşteri Hizmet Şartları’nın bir parçasıdır ve www………………com adresinde bulabilirsiniz.

“Hassas Bilgiler” (a) kredi kartı yada banka kartı bilgileri anlamına gelir; kişisel banka hesap numaraları veya banka talimatları; Sosyal Güvenlik numaraları veya eşdeğerleri; pasaport numaraları; kimlik numaraları veya benzeri; şifreler veya giriş bilgileri; ırksal veya etnik köken; fiziksel veya zihinsel sağlık durumu bilgisi; veya Ödeme Kartı Sektörü Veri Güvenliği Standartları ve benzer bilgileri korumak için tasarlanmış diğer düzenlemeler, yasalar veya endüstri standartlarına tabi olan bilgiler dahil olmak üzere diğer istihdam veya sağlık bilgileri;

“Abonelik Ücreti”, Abonelik Hizmeti ya da Danışmanlık Hizmeti için ödediğiniz tutar anlamına gelir.

“Abonelik Hizmeti”, Sipariş Formu ile abone olduğunuz veya sizin için başka şekilde sunduğumuz ve geliştirdiğimiz, işlettiğimiz ve sürdürdüğümüz, erişilebilir, web tabanlı gelen pazarlama ve satış uygulamalarımız, araçlarımız ve platformlarımız anlamına gelir.

“Abonelik Süresi”, Sipariş Formlarınızda ve varsa sonraki her bir yenileme döneminde (varsa) belirtilen geçerli Abonelik Hizmetinin ilk süresi anlamına gelir.

“Üçüncü Taraf Siteleri”, İletişim Hizmetleri dahil olmak üzere Abonelik Hizmetine bağlanan üçüncü taraf web siteleri anlamına gelir.

“Toplam Taahhüt Edilen Abonelik Değeri”, tüm WebturesAPP hesaplarınız için geçerli Abonelik Süreleriniz sırasında bize ödenen veya ödenecek toplam Abonelik Ücreti anlamına gelir.

“Kullanıcılar”, Abonelik Hizmetlerini kullanma yetkisi olan ve Abonelik Hizmeti için panele tanımlanan kullanıcılar, çalışanlarınız, temsilcileriniz, danışmanlarınız, yüklenicileriniz veya aracılarınız anlamına gelir.

“Siz” veya “Müşteri”, Abonelik Hizmetini kullanan veya Danışmanlık Hizmetlerini alan ve geçerli hesap kaydı, fatura, çevrimiçi abonelik işlemi veya Sipariş Formu’nda müşteri olarak tanımlanan kişi yada kuruluş anlamına gelir.

2. HİZMETLERİN KULLANIMI

2.1 Erişim: Abonelik Süresi boyunca, size bu Sözleşmede ve geçerli siparişte açıklandığı gibi Abonelik Hizmetini kullanma erişimi sağlayacağız. Ayrıca, WebturesAPP hesabınıza Ücretsiz Hizmetlerimizi kullanmak için istediğiniz zaman erişim sağlayabiliriz. Abonelik Hizmetinin belirli veya tüm öğelerini üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları aracılığıyla sunabiliriz. Bağlı Kuruluşlarınız Abonelik Hizmetine erişebilir ve sipariş kapsamında satın alınan Danışmanlık Hizmetlerini alabilir; İştirakleriniz tarafından bu tür erişim, kullanım ve makbuzların Sözleşmeye uygun olması ve her zaman İştiraklerinizin Sözleşmeye uymasından sorumlu olmaya devam etmeniz şartıyla.

2.2 Ek Özellikler: Ek Sipariş vererek veya ek özellikleri WebturesAPP hesabınızdan etkinleştirerek Hizmetlerin ek özelliklerine abone olabilirsiniz. Bu Sözleşme, WebturesAPP hesabınızdan etkinleştirdiğiniz tüm ek Sipariş (ler) ve ek özellikler için geçerli olacaktır.

2.3 Hizmetin Çalışma Süresi Taahhüdü: WebturesAPP’ın hizmette çalışma süresi taahhüdü hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen ürün koşullarını inceleyiniz.

2.4 Hizmet kapsamı: Sipariş Formunuzda, bu Sözleşmede, Ürün ve Hizmetler Kataloğumuzda ve Ücretsiz Aboneliklerimizde belirtilecektir, bu kapsamlar ürünün içinde de belirlenebilir. Aboneliğiniz için geçerli hizmet kapsamı hakkında daha fazla bilgi için lütfen ürün koşullarını inceleyiniz.

2.5 Değişiklikler: Hizmetlerimizi, deneyiminizi geliştirmek için özellikler ekleyerek veya silmekte dahil olmak üzere zaman zaman değiştirmekteyiz.

2.6 Müşteri Desteği: Satın aldığınız hizmetimizde için geçerli müşteri destek koşulları hakkında bilgi için lütfen Ürüne Koşullarına bakın.

2.7 Kullanım koşulları: …………………….  adresindeki  kabul edilebilir kullanım koşulları politikamıza uyulmak zorundadır.

2.8 Yasaklanmış ve Yetkisiz Kullanım: Sunucularımıza kullanıcılar tarafından sistem kapasitesinden fazla istek mesajı gönderen herhangi bir otomatik sistem kullanmak; web sitelerimizden herhangi birine zarar veren, devre dışı bırakan, aşırı yüklenen, engelleyen ya da herhangi bir tarafın Abonelik Hizmetini kullanmasına müdahale edecek şekilde kullanmak; Abonelik Hizmetine yetkisiz erişim elde etme girişimi; ara yüzümüz dışındaki Abonelik Hizmetine erişmek; veya Abonelik Hizmetini, yasa dışı veya yasaklanmış herhangi bir amaçla kullanmak.

Abonelik Hizmetini, ikamet ettiğiniz, eriştiğiniz veya kullandığınız ülkenin yasaları uyarınca Abonelik Hizmetini almanız veya kullanmanız yasal olarak yasaklanmışsa hizmetlerden faydalanamazsınız.

2.9 Hassas Bilgi Yönetimi: Hizmetlerimizin hassas bilgileri işlemek veya yönetmek için tasarlanmadığını; bilgileri toplamamızı, yönetmemizi veya işlememizi kabul etmiş olursunuz. Abonelik oluşturulması durumunda kullanılmaya başlanmasından itibaren hassas bilgileri toplama, süreç veya yönetme ile ilgili oluşabilecek olumsuzluklardan WebturesAPP sorumlu değildir.

2.10 Müşteri Sorumlulukları: Abonelik Hizmeti ve Danışmanlık Hizmetlerinin tam karşılığını almak için katılımınız ve çaba göstermeniz gerekmektedir. Sizden istenebilecek kaynaklar arasında bir proje yöneticisi, içerik oluşturucu, bir satış sponsoru, bir yönetici sponsoru ve bir teknik kaynak (veya eşdeğeri) bulunmaktadır. Gerekli olabilecek sorumluluklar arasında pazarlama programlarının planlanması; içerik oluşturma, blog yayınları, sosyal medya içeriği, harekete geçirici mesajlar (CTA’lar), indirmeler, e-postalar, içerik oluşturma ve diğer materyalleri oluşturma; satış ve pazarlama arasında iç irtibat görevi yapmak; Abonelik Hizmetinin kullanımı için üst düzey dahili hedeflerin sağlanması; Abonelik Hizmetinin diğer satış ve pazarlama sistemleriyle entegrasyonunun desteklenmesi.

2.11 Ücretsiz Deneme: Ücretsiz deneme için kaydolursanız, geçerli Abonelik Hizmetini ücretsiz deneme süresinin sonuna kadar (daha önce sonlandırılmamışsa) olan süre veya ücretli aboneliğinizin başlangıç ​​tarihi. Ücretsiz deneme süresinin bitiminden önce geçerli Abonelik Hizmetine bir abonelik satın alınmaması durumunda, Abonelik Hizmetindeki tüm verileriniz deneme süresinin sonunda kalıcı olarak silinebilir ve kurtarılmayabilir.

2.12 Eski Ürünler: Eski bir WebturesAPP ürün ya da hizmetiniz varsa, söz konusu ürün için geçerli olan bazı özellikler ve sınırlar, Ana Şartlar, Ürün Şartları ve / veya Ürün ve Hizmet Kataloğunda görünenlerden farklı olabilir. Eski WebturesAPP ürün ya da hizmetleriniz varsa, sizi istediğiniz zaman geçerli ürünlerimize taşımayı seçebilirsiniz. Eski bir ürün kullandığınızı ve mevcut sürüme yükseltmek istediğinizi belirlerseniz, yeni bir Sipariş gerçekleştirmeniz gerekir.

3. ÜCRETLER

3.1 Abonelik Ücretleri: Abonelik Ücreti, Ürüne Özel Koşullarda aksi belirtilmedikçe, aboneliğinizin ilk süresi boyunca sabit kalacaktır. Örneğin, şunları yaparsanız, ücretleriniz artabilir: (i) Kişi sınırı veya E-posta gönderme sınırı dahil sınırlarınızı aşabilir, (ii) ürünleri veya temel paketlerin yükseltilmesi, (iii) ek kişiler de dahil olmak üzere ek özelliklere veya hizmet alırsanız. Ücretlerinizin nasıl değiştirilebileceğine ilişkin tüm bilgilere, ürüne koşullarından ulaşabilirsiniz.

3.2 Yenilemede ücret düzeltmeleri: Yenileme sonrasında, ücretlerinizde ürün ve hizmetler kataloğumuzda belirtilen güncel liste fiyatına göre değişiklik olabilir. Bu artış için yenileme sürenizden en az otuz (30) gün önce sizi bilgilendireceğiz ve artan ücretler bir sonraki yenileme döneminin başında uygulanacaktır. Ücret artışın kabul etmiyorsanız, taraflardan biri, ‘Yenilememe Bildirimi’ bölümünde gerekli bildirimi vererek o anki döneminizin sonunda aboneliğinizi sonlandırmayı seçebilirsiniz.

3.3 Kredi kartı ile ödeme: Kredi kartıyla ödeme yapıyorsanız, abonelik süresi boyunca ödenecek tüm ücretler için kredi kartınızdan veya banka hesabınızdan ödeme almamıza izin vermiş olursunuz.

3.4 Faturaya karşı ödeme: Ödeme öncesinde fatura talebiniz olması halinde, size abonelik süresinin başlangıcından itibaren takip eden her abonelik dönemi boyunca fatura keseceğiz. Sipariş Formunda aksi belirtilmedikçe, faturalanan tüm tutarlar, fatura tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde ödenecektir.

3.5 Ödeme Bilgileri: İletişim bilgileriniz, fatura bilgileriniz ve (varsa) kredi kartı bilgilerinizin güncel tutulması gerekmektedir. WebturesApp hesabınızda yer alan Faturalandırma sayfanızda değişiklikler yapılabilirsiniz. Anlaşmada özel olarak öngörülmedikçe ödenen tüm tutarlar iade edilemez. Tüm ücretlerin, abonelik süresi boyunca vadesi doludur ve peşin olarak ödenir.

3.6 Vergilendirme: Tüm ücretler, geçerli olduğu sürece tahsil edeceğimiz vergiler hariçtir. Abonelik Hizmeti kullanımınız ve Danışmanlık Hizmetleri için geçerli tüm vergileri ödemeyi kabul edersiniz. Faturalandırma bölümüne girmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda üye ülkenizde KDV için kayıtlı olduğunuzu beyan etmiş olursunuz. Faturalandırma, girdiğiniz firma bilgilerinize yada şahsınıza yapılacaktır.

4. SÜRE VE FESİH

4.1 Süre ve Yenileme: İlk abonelik süreniz siparişinizde belirtilecek ve siparişinizde aksi belirtilmedikçe, aboneliğiniz iptal edilmediği süresi boyunca veya bir yıl boyunca otomatik olarak yenilenecektir.

4.2 Yenilememe Bildirimi: Siparişinizde aksi belirtilmedikçe, aboneliğinizin yenilenmemesi için yazılı bir bildirimde bulunmalısınız. Bu bildirimi aboneliğinizin yenilenme tarihine en az 1 hafta kala yapmalısınız. WebturesAPP ürününe ve sürümüne bağlı olarak şartlar değişiklik gösterebilir.

Aynı zamanda yenileme yapmamayı karar verirseniz, panel üzerinden WebturesAPP hesabınızda abonelik bilgilerine erişerek otomatik yenilemeyi kapatabilirsiniz.

4.3 Erken İptal: Ön ödemeli satın alınan hizmetlerin veya kullanılmayan Abonelik Ücretlerinin iadesi verilmeyecektir. Yenilemenin olmaması için mutlaka bildirimde bulununuz. Aboneliğinizi nasıl iptal edeceğiniz hakkında bilgi için ‘Yenilememe Uyarısı’ bölümüne bakın.

4.4 Sebebin Feshi: Taraflardan herhangi biri, bu Sözleşmeyi gerekçeli olarak feshedebilir: Gerekçeler; herhangi bir ihlalin gerçekleşmesi ve ihlal bildirim süresinin sona ermesinin ardından çözüme kavuşturulmaması halinde, önemli bir ihlal durumunda karşı tarafa otuz (30) günlük bildirimde bulunulmaması veya tarafların iflas, işten çekilme, tasfiye veya alacaklıların menfaatine ilişkin diğer herhangi bir takibe konu olması.

Ayrıca bize ve potansiyel müşterilerimize yansıyan ya da onları olumsuz yönde etkileyebilecek bir şekilde hareket ettiğinizi tespit edersek, bu sözleşmeyi otuz (30) günlük bildirimle sona erdirebiliriz.

Bu Sözleşme, Abonelik Süresinin bitiminden önce başka şekilde feshedilemez.

4.5 Askıya Alma:

4.5.1 Yasak fiiller için askıya alma:

Herhangi bir kullanıcının tüm Abonelik Hizmetlerine erişimini aşağıdakiler maddeler çerçevesinde bildirimde bulunmaksızın askıya alabiliriz:

(i) Abonelik Hizmetinin geçerli yerel ya da yabancı yasaları ihlal etmesi ya da anlaşmanın şartlarını ihlal edecek şekilde kullanılması,

(ii) Geri bildirim döngüleri aracılığıyla SPAM yapılması halleri.

(iii) Herhangi bir kişi veya kuruluşun telif hakkı veya ticari marka haklarının ihlal edilmesi ve bu markaya ait materyalin tekrar tekrar gönderilmesi veya yüklenmesi.

Bildirimde bulunmaksızın, Türk Ticaret Kanunu’nu ihlal ettiğini belirlediğimiz Müşteri Verilerini veya Müşteri Materyallerini gözden geçirebilir ya da silebiliriz, ancak (geçerli yasalar veya düzenlemeler aksini belirtmedikçe) kontrol etme yada gözlemleme yetkimiz yoktur.  

4.5.2 Ödeme Yapılmaması Durumunda Askıya Alma

Size ödenmesi gereken herhangi bir tutarın ödenmediğini bildireceğiz. Tam tutar ödenmedikçe, bu bildirimden on (10) gün sonra Abonelik Hizmetlerinin herhangi birine veya tümüne erişiminiz askıya alınır. Abonelik Hizmeti ödeme yapılmaması nedeniyle askıya alınırsa, hizmeti eski durumuna getirmek için yeniden etkinleştirme ücreti talep edilebilir.

Askıya alma durumunu Abonelik Hizmetinin etkilenen kısmı ile sınırlamaya çalışacağız ve Abonelik Hizmetinin askıya alınmasına neden olan sorunları derhal çözüme kavuşturmaya çalışacağız.

4.5.3 Ücretsiz Hizmetlerin Askıya Alınması ve Feshi:  

Ücretsiz Hizmetleri herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın askıya alınabilir, sınırlandırabilir veya feshedebiliriz. Etkin olmamanız nedeniyle Ücretsiz Hizmetlere aboneliğinizi sonlandırabiliriz.

4.6 Fesih veya Abonelik Sona Erme: Ücretli aboneliğiniz feshedilirse veya süresi dolarsa, sağlanan ücretsiz hizmetlerimizi size sunmaya devam edeceğiz.

Bir WebturesAPP hesabına erişiminiz olduğu sürece bu Sözleşmeye tabi olmaya devam edeceksiniz.

Bu Sözleşmenin feshi veya sona ermesi üzerine Abonelik Hizmeti ve WebturesAPP içeriğinin tüm kullanımını durduracaksınız. Bu Sözleşmeyi gerekçeli olarak feshederseniz, abonelik hizmetinin kullanımı sona erdirdikten sonra kullanılmayan ücretleri iade edeceğiz.

5. MÜŞTERİ VERİLERİ

5.1 Müşterinin Mülkiyet Hakları: Müşteri, WebturesAPP üzerindeki materyalleri ve verilerinin tüm haklarına sahiptir. Bu sözleşme bize Müşteri materyalleri veya verileri üzerinde sahiplik hakkı vermez. Müşteri materyalleri ve verilerinin, Danışmanlık Hizmetlerini sağlamak için yalnızca bize lisans verenlerle gerektiği şekilde ve bu Sözleşmenin izin verdiği ölçüde kullanımına izin vermiş olursunuz. Abonelik Hizmetini kullanıyorsanız veya başka bir taraf adına Danışmanlık Hizmetleri alıyorsanız, bunun için yeterli ve gerekli tüm hak ve izinlere sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz.

5.2 Doğrudan veya dolaylı olarak izin vermenizin dışında Müşteri verilerini herhangi bir kişi veya şirketle iletişim kurmak için kullanmayacağız veya başkasının kullanmasına izin vermeyeceğiz. Müşteri verilerini yalnızca size Danışmanlık Hizmetlerini sağlamak için yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde kullanacağız.

5.3 Müşterilerimizin abonelik hizmet kullanımını izleyebilir aynı zamanda toplanan bilgileri toplu ve anonimleştirilmiş bir şekilde geliştirmelerimiz için kullanabiliriz.

5.4 Müşteri Verilerinin Korunması: WebturesApp olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

5.5 Müşteri Veri Aktarımları: Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu  

ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir. Kişisel Verileriniz; Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi ve sair gerçek veya tüzel kişilere, Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere, Yatırımcılar, Kuluçka merkezleri, Hızlandırıcılar ve ekosistemde yer alan büyük kuruluşlar, Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, WebturesApp ile  

ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere, Mobil hatlarınız üzerinden yaptığınız bankacılık ve finans benzeri işlemleriniz sırasında işlem ve bilgi güvenliğinizin sağlanması ve kimlik doğrulama amacıyla sim kart değişikliği, mobil internete bağlı olduğunuz telefon numarası gibi bilgiler, banka ve finans benzeri kuruluşlara, WebturesApp’ de onaylı hesap olmanız halinde telefon numaranız ve eposta adresleriniz, size kritik bilgilendirme yapmaları ve tanıtım, pazarlama vb. amaçlarla ulaşabilmeleri için çeşitli bilgilerinize sahip olan finans kuruluşları, telekomünikasyon kuruluşları, yatırımcılar, kuluçka merkezleri, belediyeler ve benzeri tüzel kişilerle paylaşılabilecektir.

5.6 Müşteri Verilerinin Saklanması ve Korunması: Webtures.com.tr, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla  

cash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma  

Kurulu’na bildirilecektir.

6. FİKRİ MÜLKİYET

6.1 WebturesApp’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

6.2 Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayımlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

6.3 Tüm müşterilerimizi Abonelik Hizmeti veya Danışmanlık Hizmetleri hakkında yorum yapmaya, iyileştirmek için önerilerde bulunmaya ve istedikleri önerilere oy vermeye teşvik ediyoruz. Bu tür yorumların ve önerilerin gizli olmayacağını size ödeme veya atıfta bulunmadan bunları kullanmak aynı zamanda Abonelik Hizmetine veya Danışmanlık Hizmetlerine dahil etmek için tüm haklara sahip olduğumuzu kabul edersiniz.

7. GİZLİLİK

7.1 WebturesApp sayfamızda verilen tüm servisler ve hizmetler, Esentepe Mahallesi, Milangaz Caddesi No:77, 34870 Kartal / İstanbul adresinde kayıtlı Webtures Dijital Bilişim A.Ş firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir. Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni servisler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir. Web sayfamız üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız” Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da talep edilen bilgileri kendisi veya iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya web sayfamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

7.2 Firmamız, sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır. İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamız tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı’na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır. Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

Madde 7.3 WebturesAPP, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayımlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece web sayfamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.  

Madde 7.4 İstisnai Haller: Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde WebturesAPP, “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1.Kanun, Kanun Hükmünde KararAdınız, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2.Kullanıcılarla akdedilen “Üyelik Sözleşmesi” ‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi; Yukarıdaki makale aracılığıyla size en yeni elbiseleri önerebiliriz.Shop dress En sevdiğiniz markalardan her duruma uygun çeşitli uzunluklarda, renklerde ve stillerde.

4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

Madde 7.5 E-Posta Güvenliği: WebturesAPP veya müşteri hizmetlerine göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez. Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayımlandığı tarihte yürürlük kazanır. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için app@webtures.com adresine e-mail gönderebilirsiniz.  

Firmamıza ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Firma Unvanı: Webtures Dijital Bilişim A.Ş

Adres: Esentepe Mahallesi, Milangaz Caddesi No:77, 34870 Kartal/İstanbul

Eposta: app@webtures.com

Tel: +90 216 599 0495

8. TANITIM

Bize müşteri listemize ve web sitemize adınızı ve şirket logonuzu ekleme hakkı verirsiniz. Bu kullanıma itiraz etmek isterseniz app@webtures.com adresine mail atabilirsiniz.

9. GARANTİ VERMEME

İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Firma tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

10. MUHTELİF

10.1 Değişiklik: Hizmetlerin kullanımıyla ilişkili ücretler ve masraflar dahil olmak üzere Müşteri Hizmet Şartlarının herhangi bir bölümünü veya tamamını güncelleyebilir ya da değiştirebiliriz. Bu Müşteri Hizmet Şartlarını güncellenirse veya değiştirilirse, güncellenen şartlar  ……………………….yayınlanır ve size e-posta veya uygulama içi bildirim ile bilgilendirme sağlanır.

Güncellenmiş Müşteri Hizmet Şartları, gönderildikten sonraki iş gününde geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

Müşteri Hizmet Şartları’nda yapılan bir değişikliği kabul etmiyorsanız, değişiklik bildirimini aldıktan sonra otuz (30) gün içinde bize yazılı olarak bildirmelisiniz. Bildirim gönderirseniz, aboneliğiniz mevcut sürenizin geri kalanında değişiklik yapılmadan önce Müşteri Hizmet Şartları’nın hüküm ve koşullarına tabi olmaya devam edecektir. Yenileme yapılır ise tarafımızca web sitemizde yayınlanan Müşteri Hizmet Şartları geçerli olacaktır.

10.2 Mücbir Sebep: Sözleşme kapsamında herhangi bir yükümlülüğün ifası, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilemez ise, mücbir sebepten etkilenen Taraf, mücbir sebepten etkilendiği ölçüde ve süre boyunca Sözleşme kapsamında söz konusu yükümlülüğü yerine getirememekten sorumlu tutulmayacaktır.

Belirli bir halin mücbir sebep olarak değerlendirilebilmesi için:

a) Sözleşme tarihinden sonra ortaya çıkmış olması,

b) Basiretli bir tacir tarafından önceden öngörülmesi ve engellenmesinin mümkün olmaması,

c) Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin ifasına kaçınılmaz bir şekilde engel olması ve

d) Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin herhangi birinin borçlu tarafından ifa edilmemesinin dolaylı veya dolaysız bir sonucu olmaması gerekir.

Yukarıda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, mücbir sebepler, sayılanlarla sınırlı olmaksızın: doğal afet, savaş, iç savaş, işgal, dış güçlerin eylemleri, isyan, devrim, ayaklanma, askeri güç ya da hükümet departmanları veya usulüne uygun kurulmuş bir otorite aracılığıyla yayınlanan kanun, tüzük, kural, emir, el koyma, boykot veya genel grev, lokavt, ithalat kısıtlamalarını gibi halleri kapsar.

Mücbir sebep durumunda, mücbir sebepten etkilenen Taraf, diğer Tarafı durumdan yazılı olarak derhal (en geç 24 saat içerisinde) haberdar edecek, diğer Tarafın zararının azaltılmasına yönelik önerilerini iyi niyetle değerlendirecek ve zararın azaltılması için gerekli tedbirleri derhal alacaktır. Mücbir sebep halinin sona ermesinden itibaren Tarafların yükümlülükleri devam edecektir.

Mücbir sebebin meydana gelmesi halinde, ilgili Taraf, mücbir sebebin ortaya çıktığı tarihi izleyen yedi (7) gün içinde: yetkili mercilerce (Örn: Ticaret Odası) usulüne göre düzenlenmiş belgelerle mücbir sebebin varlığını ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası üzerindeki etkisini diğer Taraf’a ispatlamak zorundadır. Bu şekilde ispatlanabilmiş bir mücbir sebep nedeniyle ifa imkânsızlığının on (10) günü geçmesi halinde, herhangi bir Taraf’ın Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır.

10.3 Tarafların İlişkileri: Siz ve biz, aramızda hiçbir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya acente ilişkisi bulunmadığını kabul ediyoruz.

10.4 Yasalara Uygunluk: Abonelik Hizmeti, Danışmanlık Hizmetleri ve Müşteri Verilerinin işlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyacağız. Herhangi bir kanunu, düzenlemeyi, yasal süreci veya resmi talebi yerine getirmek için gereken bilgileri her zaman açıklama hakkını saklı tutarız.

10.5 Bölünebilirlik: Bu Sözleşmenin bir bölümünün yürürlükteki yasalarca geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, geçersiz veya uygulanamaz hüküm, orijinal hükmün amacına ve geri kalanına en çok uyan geçerli, uygulanabilir bir hükmün yerine geçer. Bu Anlaşmanın hükümleri yürürlükte kalacaktır.

10.6 Bildirimler: Bildirim, Yetkili iletişim adreslerine gönderilecek.

WebturesAPP aboneliği genel bildirim yoluyla elektronik bildirimler verebilir ve sizin için hesap bilgilerinizde veya Abonelik Hizmetinin bildirim merkezi aracılığıyla kaydedilen e-posta adres (ler) inize e-posta yoluyla özel elektronik bildirimler verebiliriz. Sizinle ilgili WebturesAPP hesabınızda kayıtlı telefon numaralarını arayarak size bildirimde bulunabiliriz. Tüm hesap bilgilerinizi güncel tutmalısınız.

10.7 Sözleşmenin Tamamı: Bu Sözleşme Gizlilik Politikamız, Ürün Gizlilik Politikası, Abonelik Hizmeti ve Danışmanlık Hizmetleri için aramızdaki sözleşmenin tamamıdır. Aramızdaki elektronik, sözlü veya yazılı diğer tüm teklif ve anlaşmaların yerine geçer. Yükümlülüklerimiz, Abonelik Hizmetinin gelecekteki herhangi bir işlevselliğinin veya özelliğinin sağlanmasına bağlı değildir veya Abonelik Hizmetinin gelecekteki işlevselliği veya özelliklerine ilişkin tarafımızca yapılan sözlü veya yazılı kamuya açık yorumlara bağlı değildir.

10.8 Bu Anlaşmayı önceden yazılı iznimiz olmadan devredemezsiniz, ancak bu Sözleşmeyi birleşme, yeniden yapılanma, varlıklarınızın tamamının veya belli bir kısmının satışı, kontrolünün değiştirilmesi veya kanunun işletilmesi durumlarında yazılı izin ile halef atayabilirsiniz. Devredilen halef bizim rakibimiz olamaz.

10.9 Bu Sözleşmedeki hiçbir ifade, herhangi bir üçüncü taraf kişi veya kuruluşa, bu Sözleşme kapsamında herhangi bir hak, menfaat veya hukuk yolu hakkını veremez.

10.10 Hizmet Sözleşmesi: Bu Sözleşme, malların satışı için bir sözleşme değil, hizmetlerin sağlanması için bir sözleşmedir.  

10.11 Yetki: Tarafların her biri, bu anlaşmaya girme konusunda tam yetkiye sahip olduğunu ve bu tarafa bağlayıcı olduğunu, şartlarına uygun olarak uygulanabileceğini temsil eder ve garanti eder. Müşteri ayrıca, bağlı şirketlerini bu Anlaşmanın şartlarına uygunluğunu sağlama yetkisine sahip olduğunu garanti ve beyan eder.

10.12 Delil Sözleşmesi: Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri, eposta, site içerisindeki mesajlaşma, sms ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

10.13 Aşağıdaki bölümler, bu sözleşmenin sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra da yürürlükte kalmaya devam edecektir: ‘Tanımlar’, ‘Ücretler’, ‘Yasaklanmış ve Yetkisiz Kullanım’, ‘Erken İptal’, ‘Sebebin Feshi’, ‘Yasaklı İşlemler İçin Askıya Alma’, ‘Yasa Dışı Davranışların Askıya Alınması’ ‘Ödeme ‘,’ Mevcut Zarardan Dolayı Uzaklaştırma ‘,’ Ücretsiz Hizmetlerin Askıya Alınması ve Sonlandırılması   ‘,’ Fikri Mülkiyet ‘,’ Müşterinin Mülkiyet Hakları ‘,’ Gizlilik ‘,’ Tanıtım ‘,’ Tazminat ‘ , ‘Sorumluluk Reddi Beyanları; Sorumluluk Sınırlamaları ‘,’ Çeşitli ‘ ve ‘ İdare ve Uygulanacak Kanun ‘. Ayrıca, Ürüne Özgü Koşullar sayfasının ‘Müşteri Verilerinin Alınması’ bölümleri bu sözleşmenin sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra da yürürlükte kalmaya devam edecektir.