Flat Preloader Icon

Toplantı Aydınlatma Metni

Webtures'ın tüm yerel ve global hukuki süreçleri Karataş & Partners Hukuk Bürosu aracılığıyla yürütülmektedir.

Website Gizlilik Politikası

TOPLANTI KATILIMCILARI İÇİN AYDINLATMA METNİ


TOPLANTI KATILIMCILARI İÇİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Esentepe Mahallesi Milangaz Cad. Kartal Vizyon St. A-2 Bl. No: 77/219 Kartal/İstanbul adresinde mukim 0800053943700021 Mersis numaralı WEBTURES DİJİTAL BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Şirket’e şahsen başvurarak veya elektronik posta ile iletmiş olduğumuz ad, soyad, kurum adı ve iletişim bilgilerinizi, toplantıya katılımınızın \ binaya giriş yaptığınızın teyidi, istatistiksel amaçlarla katılımcı sayısının belirlenmesi, toplantı ve ilgili bilgi sunulması, şirketimizin hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi. güvenliğinizin sağlanması amacıyla sınırlı olarak işlemekte ve üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “sözleşme ilişkisinin olması” hukuki sebeplerine dayanarak elektronik posta kanalıyla otomatik yolla veya şahsen başvuruda kimlik ibrazı şeklinde otomatik olmayan yolla işlenmektedir.

Toplantı esnasında veya toplantı aralarında Şirket’in basılı/görsel yayın organlarında kullanılmak üzere Şirket tarafından görevlendirilmiş personel tarafından fotoğraf çekimi yapılabilecektir. Bu amaçla toplantı salonunda yer düzenine gidilmiştir. Fotoğrafının alınmasını istemeyen katılımcılarımızın danışma masalarına danışması gerekmektedir. Fotoğraf çekimine rıza vermeyen katılımcımız, danışma masasındaki personellerce çekim yapılmayacak alan konusunda bilgilendirilecektir. Danışma masasına bu konuda talepte bulunmayan katılımcılarımızın fotoğrafı çekilebilecek ve ilgili yayın organlarında paylaşılabilecektir.

Söz konusu kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Esentepe Mahallesi Milangaz Cad. Kartal Vizyon St. A-2 Bl. No: 77/219 Kartal/İstanbul adresine yazılı olarak veya elektronik posta adresiniz üzerinden info@webtures.com mail adresine iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi için webtures.com url’li web sayfamızda yer alan bilgilendirmeleri okuyabilirsiniz.