Flat Preloader Icon

İptal, İade ve Cayma Hakkı

Webtures'ın tüm yerel ve global hukuki süreçleri Karataş & Partners Hukuk Bürosu aracılığıyla yürütülmektedir.

Website Gizlilik Politikası

KVK Komitesi ve İç Yönergesi Yönetim Kurulu Kararı


WEBTURES DİJİTAL BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : ……………

KARAR NO : ……………

GÜNDEM : Kişisel Verilerin Korunması Komitesi oluşturulması ile bu Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge hazırlanması ve yayımlanması hakkında.

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında idari ve teknik süreçlerin takibi ve denetimi faaliyetleri için Kişisel Verilerin Korunması Komitesi oluşturulmasına,
  • Kişisel Verilerin Korunması Komitesinde;
  • __________________________adresinde mukim ____________TCKN.lu ____________’un _______________________ sıfatıyla, 
  • __________________________adresinde mukim ____________TCKN.lu ____________’un _______________________ sıfatıyla,
  • __________________________adresinde mukim ____________TCKN.lu ____________’un _______________________ sıfatıyla yer almasına, 
  • Kişisel Verilerin Korunması Komitesi’nde yer alacak görevliler ile görev paylaşımının belirlenmesi, sorumlulukların ve yetkilerin saptanması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uygulanması gereken prosedürlerin ve esasların düzenlenmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Komitesi İç Yönergesi oluşturulmasına ve yayınlanmasına,

toplantıya katılanların oybirliğiyle/oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Ad Soyad

T.C.Kimlik/Pas.No

İmza